bekendmaken

bekendmaken
{{bekendmaken}}{{/term}}
[aankondigen] announce〈formeel〉 give notice of, 〈officieel ook〉 proclaim
[publiek maken] publishmake public/known
[onthullen] revealdisclose, divulge
[vertrouwd maken] familiarize (with)acquaint
voorbeelden:
2   de verkiezingsuitslag bekendmaken declare the results of the election
3   zich bekendmaken (aan) make oneself known (to)

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”